Converter.pl - konwersja z xlsx na xls

Konwersja xlsx na xls

Instrukcja konwersji z formatu xlsx do formatu xls przy pomocy programu LibreOffice
Pobierz program LibreOffice ze strony: https://pl.libreoffice.org/, a następnie zainstaluj go i uruchom.
Uruchom program przeznaczony do obsługi pliku wejściowego. Dostępne programy to: Writer – edytor tekstu, Calc – arkusz kalkulacyjny, Impress – edytor prezentacji, Draw – edytor grafiki, Math – program do tworzenia formuł, Base – program do tworzenia baz danych.
Otwórz plik, który chcesz przekonwertować wybierając pozycję Otwórz z menu Plik.
Wybierz funkcję Zapisz plik z menu Plik.
W dolnej części okna Zapisywanie plik wybierz format/rozszerzenie docelowego plik.
Potwierdź zapisywanie przyciskiem Zapisz.
Informacje na temat rozszerzenia xlsx

XLSX to rozszerzenie (i zarazem potoczne określenie formatu) pliku tworzonego przez arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel w wersji 2007 i późniejszych. Format pliku bazuje na specyfikacji Office Open XML (ISO/IEC 29500) będącej otwartym standardem zapisu dokumentów elektronicznych. Wykorzystywany jest głównie w pakiecie biurowym Microsoft Office.

Informacje na temat rozszerzenia xls

XLS to rozszerzenie i określenie formatu pliku tworzonego przez arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, wchodzący w skład pakietu Microsoft Office. Od wersji Microsoft Office 2007 domyślnym formatem zapisu dla arkuszy kalkulacyjnych stał się format XLSX.