Converter.pl - konwersja z psd na webp

Konwersja psd na webp

Instrukcja konwersji z formatu psd do formatu webp przy pomocy programu Advanced Batch Image Converter
Pobierz program Advanced Batch Image Converter ze strony: https://sourceforge.net/projects/abic, a następnie zainstaluj go i uruchom.
Naciśnij przycisk Add files na głównym ekranie, a następnie wybierz pliki do konwersji.
Wybierz format docelowy w sekcji Output format.
W sekcji Save converted files wybierz czy pliki wynikowe mają być zapisane w tym samym katalogu co oryginalne, czy też w innym.
Naciśnij przycisk Convert!.
Informacje na temat rozszerzenia psd

PSD (Photoshop Document) to format pliku, w którym zapisuje grafikę dwuwymiarową program Adobe Photoshop. Format ten zachowuje wszystkie informacje o danej grafice, bez utraty jakości, pozwala na zachowanie warstw grafiki, ich przezroczystości, efektów oraz warstw tekstowych.

Informacje na temat rozszerzenia webp

WebP to format kompresji statycznych i animowanych obrazów rastrowych obsługujący kompresję stratną i bezstratną. Jest rozwijany przez Google w oparciu o technologie zakupionej firmy On2 Technologies. WebP ma być nowym otwartym standardem dla skompresowanej grafiki w Internecie jako bezpośredni konkurent dla starszego formatu JPG przy mniejszym rozmiarze w porównywalnej jakości. Format ten ma też zastąpić PNG i GIF dzięki zastosowaniu kompresji bezstratnej i przezroczystości. Siostrzanym projektem jest format wideo WebM.