Converter.pl - konwersja z psd na jpg

Konwersja psd na jpg

Instrukcja konwersji z formatu psd do formatu jpg przy pomocy programu LibreOffice
Pobierz program LibreOffice ze strony: https://pl.libreoffice.org/, a następnie zainstaluj go i uruchom.
Uruchom program przeznaczony do obsługi pliku wejściowego. Dostępne programy to: Writer – edytor tekstu, Calc – arkusz kalkulacyjny, Impress – edytor prezentacji, Draw – edytor grafiki, Math – program do tworzenia formuł, Base – program do tworzenia baz danych.
Otwórz plik, który chcesz przekonwertować wybierając pozycję Otwórz z menu Plik.
Wybierz funkcję Zapisz plik z menu Plik.
W dolnej części okna Zapisywanie plik wybierz format/rozszerzenie docelowego plik.
Potwierdź zapisywanie przyciskiem Zapisz.
Instrukcja konwersji z formatu psd do formatu jpg przy pomocy programu Advanced Batch Image Converter
Pobierz program Advanced Batch Image Converter ze strony: https://sourceforge.net/projects/abic, a następnie zainstaluj go i uruchom.
Naciśnij przycisk Add files na głównym ekranie, a następnie wybierz pliki do konwersji.
Wybierz format docelowy w sekcji Output format.
W sekcji Save converted files wybierz czy pliki wynikowe mają być zapisane w tym samym katalogu co oryginalne, czy też w innym.
Naciśnij przycisk Convert!.
Instrukcja konwersji z formatu psd do formatu jpg przy pomocy programu Converseen
Pobierz program Converseen ze strony: https://sourceforge.net/projects/converseen/, a następnie zainstaluj go i uruchom.
Aby zmienić język, wybierz opcję Settings z menu File, a następnie wybierz język z listy Language i ponownie uruchom program.
Aby rozpocząć konwersję, kliknij przycisk Dodaj obrazki i wybierz pliki źródłowe do konwersji.
Następnie wybierz format docelowy w polu Konwertuj do oraz katalog docelowy w sekcji Opcje zapisu.
Zmiana rozdzielczości możliwa jest poprzez sekcję Wymiary, a obrót obrazów poprzez sekcję Odbijanie i obracanie.
Konwersja rozpocznie się po naciśnięciu przycisku Konwertuj.
Informacje na temat rozszerzenia psd

PSD (Photoshop Document) to format pliku, w którym zapisuje grafikę dwuwymiarową program Adobe Photoshop. Format ten zachowuje wszystkie informacje o danej grafice, bez utraty jakości, pozwala na zachowanie warstw grafiki, ich przezroczystości, efektów oraz warstw tekstowych.

Informacje na temat rozszerzenia jpg

JPG to format pliku i metoda kompresji statycznych obrazów rastrowych, przeznaczona głównie do stratnego zapisu obrazów naturalnych (pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali. Nazwa pochodzi od Joint Photographic Experts Group grupy ekspertów fotograficznych, przez którą format został opisany. Inne rozszerzenia plików to JPEG, JPE, JIF, JFIF, JFI.