Converter.pl - konwersja z odt na xlsx

Konwersja odt na xlsx

Instrukcja konwersji z formatu odt do formatu xlsx przy pomocy programu LibreOffice
Pobierz program LibreOffice ze strony: https://pl.libreoffice.org/, a następnie zainstaluj go i uruchom.
Uruchom program przeznaczony do obsługi pliku wejściowego. Dostępne programy to: Writer – edytor tekstu, Calc – arkusz kalkulacyjny, Impress – edytor prezentacji, Draw – edytor grafiki, Math – program do tworzenia formuł, Base – program do tworzenia baz danych.
Otwórz plik, który chcesz przekonwertować wybierając pozycję Otwórz z menu Plik.
Wybierz funkcję Zapisz plik z menu Plik.
W dolnej części okna Zapisywanie plik wybierz format/rozszerzenie docelowego plik.
Potwierdź zapisywanie przyciskiem Zapisz.
Informacje na temat rozszerzenia odt

ODT (Open Document Text) to format zapisu dokumentów tekstowych. Jest częścią standardu OpenDocument, opracowaną przez konsorcjum Organization for the Advancement of Structured Information Standard. Wykorzystywany jest między innymi przez aplikacje OpenOffice i LibreOffice Writer.

Informacje na temat rozszerzenia xlsx

XLSX to rozszerzenie (i zarazem potoczne określenie formatu) pliku tworzonego przez arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel w wersji 2007 i późniejszych. Format pliku bazuje na specyfikacji Office Open XML (ISO/IEC 29500) będącej otwartym standardem zapisu dokumentów elektronicznych. Wykorzystywany jest głównie w pakiecie biurowym Microsoft Office.