Converter.pl - konwersja z odt na pdf

Konwersja odt na pdf

Instrukcja konwersji z formatu odt do formatu pdf przy pomocy programu LibreOffice
Pobierz program LibreOffice ze strony: https://pl.libreoffice.org/, a następnie zainstaluj go i uruchom.
Uruchom program przeznaczony do obsługi pliku wejściowego. Dostępne programy to: Writer – edytor tekstu, Calc – arkusz kalkulacyjny, Impress – edytor prezentacji, Draw – edytor grafiki, Math – program do tworzenia formuł, Base – program do tworzenia baz danych.
Otwórz plik, który chcesz przekonwertować wybierając pozycję Otwórz z menu Plik.
Wybierz funkcję Zapisz plik z menu Plik.
W dolnej części okna Zapisywanie plik wybierz format/rozszerzenie docelowego plik.
Potwierdź zapisywanie przyciskiem Zapisz.
Instrukcja konwersji z formatu odt do formatu pdf przy pomocy programu TEBookConverter
Pobierz program TEBookConverter ze strony: http://tebookconverter.sourceforge.net/, a następnie zainstaluj go i uruchom.
Naciśnij przycisk Add Files i wybierz plik do konwersji. Możliwy jest również wybór całego katalogu.
Wybierz format pliku wynikowego w sekcji Format oraz katalog wynikowy w sekcji Output directory.
Naciśnij przycisk Start Conversion.
Informacje na temat rozszerzenia odt

ODT (Open Document Text) to format zapisu dokumentów tekstowych. Jest częścią standardu OpenDocument, opracowaną przez konsorcjum Organization for the Advancement of Structured Information Standard. Wykorzystywany jest między innymi przez aplikacje OpenOffice i LibreOffice Writer.

Informacje na temat rozszerzenia pdf

PDF (z angielskiego Portable Document Format, przenośny format dokumentu) to format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony przez firmę Adobe Systems. Z racji dużej popularności na komputerach osobistych, format też jest obsługiwany przez większość czytników książek elektronicznych.