Converter.pl - konwersja z odt na pdb

Konwersja odt na pdb

Instrukcja konwersji z formatu odt do formatu pdb przy pomocy programu LibreOffice
Pobierz program LibreOffice ze strony: https://pl.libreoffice.org/, a następnie zainstaluj go i uruchom.
Uruchom program przeznaczony do obsługi pliku wejściowego. Dostępne programy to: Writer – edytor tekstu, Calc – arkusz kalkulacyjny, Impress – edytor prezentacji, Draw – edytor grafiki, Math – program do tworzenia formuł, Base – program do tworzenia baz danych.
Otwórz plik, który chcesz przekonwertować wybierając pozycję Otwórz z menu Plik.
Wybierz funkcję Zapisz plik z menu Plik.
W dolnej części okna Zapisywanie plik wybierz format/rozszerzenie docelowego plik.
Potwierdź zapisywanie przyciskiem Zapisz.
Instrukcja konwersji z formatu odt do formatu pdb przy pomocy programu TEBookConverter
Pobierz program TEBookConverter ze strony: http://tebookconverter.sourceforge.net/, a następnie zainstaluj go i uruchom.
Naciśnij przycisk Add Files i wybierz plik do konwersji. Możliwy jest również wybór całego katalogu.
Wybierz format pliku wynikowego w sekcji Format oraz katalog wynikowy w sekcji Output directory.
Naciśnij przycisk Start Conversion.
Informacje na temat rozszerzenia odt

ODT (Open Document Text) to format zapisu dokumentów tekstowych. Jest częścią standardu OpenDocument, opracowaną przez konsorcjum Organization for the Advancement of Structured Information Standard. Wykorzystywany jest między innymi przez aplikacje OpenOffice i LibreOffice Writer.

Informacje na temat rozszerzenia pdb

PDB to format wykorzystywany przez darmowy czytnik książek elektronicznych Plucker. Format udostępniony publicznie dobrze udokumentowany.