Converter.pl - konwersja z odt na fb2

Konwersja odt na fb2

Instrukcja konwersji z formatu odt do formatu fb2 przy pomocy programu TEBookConverter
Pobierz program TEBookConverter ze strony: http://tebookconverter.sourceforge.net/, a następnie zainstaluj go i uruchom.
Naciśnij przycisk Add Files i wybierz plik do konwersji. Możliwy jest również wybór całego katalogu.
Wybierz format pliku wynikowego w sekcji Format oraz katalog wynikowy w sekcji Output directory.
Naciśnij przycisk Start Conversion.
Informacje na temat rozszerzenia odt

ODT (Open Document Text) to format zapisu dokumentów tekstowych. Jest częścią standardu OpenDocument, opracowaną przez konsorcjum Organization for the Advancement of Structured Information Standard. Wykorzystywany jest między innymi przez aplikacje OpenOffice i LibreOffice Writer.

Informacje na temat rozszerzenia fb2

FB2 (Fiction Book 2) to format e-książek oparty na formacie XML wspierany przez niektóre modele czytników książek elektronicznych. Format jest popularny w Rosji.