Converter.pl - konwersja z odt na epub

Konwersja odt na epub

Instrukcja konwersji z formatu odt do formatu epub przy pomocy programu TEBookConverter
Pobierz program TEBookConverter ze strony: http://tebookconverter.sourceforge.net/, a następnie zainstaluj go i uruchom.
Naciśnij przycisk Add Files i wybierz plik do konwersji. Możliwy jest również wybór całego katalogu.
Wybierz format pliku wynikowego w sekcji Format oraz katalog wynikowy w sekcji Output directory.
Naciśnij przycisk Start Conversion.
Informacje na temat rozszerzenia odt

ODT (Open Document Text) to format zapisu dokumentów tekstowych. Jest częścią standardu OpenDocument, opracowaną przez konsorcjum Organization for the Advancement of Structured Information Standard. Wykorzystywany jest między innymi przez aplikacje OpenOffice i LibreOffice Writer.

Informacje na temat rozszerzenia epub

EPUB (skrót od electronic publication) to otwarty standard, oparty na języku XML, służący do publikowania elektronicznych książek (e-booków). Format ten jest szeroko stosowany w czytnikach książek elektronicznych.