Converter.pl - konwersja z bmp na psd

Konwersja bmp na psd

Instrukcja konwersji z formatu bmp do formatu psd przy pomocy programu Converseen
Pobierz program Converseen ze strony: https://sourceforge.net/projects/converseen/, a następnie zainstaluj go i uruchom.
Aby zmienić język, wybierz opcję Settings z menu File, a następnie wybierz język z listy Language i ponownie uruchom program.
Aby rozpocząć konwersję, kliknij przycisk Dodaj obrazki i wybierz pliki źródłowe do konwersji.
Następnie wybierz format docelowy w polu Konwertuj do oraz katalog docelowy w sekcji Opcje zapisu.
Zmiana rozdzielczości możliwa jest poprzez sekcję Wymiary, a obrót obrazów poprzez sekcję Odbijanie i obracanie.
Konwersja rozpocznie się po naciśnięciu przycisku Konwertuj.
Informacje na temat rozszerzenia bmp

BMP to format pliku z grafiką bitmapową. Opracowany pierwotnie dla systemu OS/2, wykorzystywany później także w interfejsach systemów z rodziny Microsoft Windows, jednak jako wolny od patentów jest dostępny jako format przechowywania danych również na wszystkich pozostałych platformach. Zawiera w sobie prostą kompresję bezstratną RLE (która nie musi być użyta) oraz informację o użytych kolorach.

Informacje na temat rozszerzenia psd

PSD (Photoshop Document) to format pliku, w którym zapisuje grafikę dwuwymiarową program Adobe Photoshop. Format ten zachowuje wszystkie informacje o danej grafice, bez utraty jakości, pozwala na zachowanie warstw grafiki, ich przezroczystości, efektów oraz warstw tekstowych.